Så kan jag hjälpa dig

Jag kan hjälpa dig på flera olika sätt när det kommer till arkitektur. Några av de tjänster jag erbjuder inkluderar de nedan.

Ritningar

Ritningar

Som arkitekt är min huvuduppgift förstås den att skapa ritningar för olika typer av byggprojekt. Det kan röra sig om flera sorters projekt, men den gemensamma nämnaren är den att mina ritningar och skisser kan användas som underlag för dem som ska utföra själva byggarbetet. Jag arbetar främst med kontor, hotell och industribyggnader!

 

Projektledning

Projektledning

Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med projektledning. Det går ut på att jag leder och samordnar de olika momenten som ingår i det aktuella projektet under dess gång. Jag är då med er hela vägen från idéstadiet till dess att projektet är klart!

 

 

Planering

Planering

Också planeringen av ditt byggprojekt är något som jag kan hjälpa dig med. Jag ser till att tillsammans med dig ta fram en passande plan som stämmer överens med dina önskemål. Det gör jag så att själva byggprojektet ska kunna ske så smidigt som möjligt när det väl är dags att börja med det!

Projektering

Projektering

När väl planeringen är klar sätter jag igång med själva projekteringen. Projekteringen inkluderar det utrednings- och förberedelsearbete som är nödvändigt innan man kan sätta igång med den operativa delen av byggprojektet.