Så kan vi hjälpa dig

Vi kan hjälpa dig på flera olika sätt när det kommer till arkitektur. Några av de tjänster vi erbjuder inkluderar de nedan.

img

Konceptutveckling

Behöver du hjälp med att utveckla ditt koncept? Då är konceptutveckling en av de saker som vi kan hjälpa dig med. Vi hjälper dig då med att ta fram ramverket för ditt byggprojekt och ser till att detta överensstämmer med dina önskemål.

img

Gestaltning

Vi hjälper dig även med gestaltning av ditt byggprojekt. Vi ger dig då en bild över vad ditt projekt kommer att omfatta. Syftet med detta är att vi vill kunna försäkra oss om att våra idéer stämmer överens med dina önskemål.

img

Planering

Också planeringen av ditt byggprojekt är något som vi kan hjälpa dig med. Vi ser till att tillsammans med dig ta fram en passande planering som passar både dig och oss. Det gör vi så att själva byggprojektet ska kunna ske så smidigt som möjligt när det väl är dags att börja med det.

img

Projektering

När väl planeringen är klar sätter vi i gång med själva projekteringen. Projekteringen inkluderar det utrednings- och förberedelsearbete som är nödvändigt innan man kan sätta i gång med den operativa delen av byggprojektet.